COM.TR Domainlerde Belgesiz Yeni Dönem

COM.TR Domainlerde Belgesiz Yeni Dönem

Ocak 2022 itibariyle, tr uzantılı alan adı tahsisinde yetkili kurum olan NIC.TR, yerini Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde bulunan TRABİS’e devrediliyor. Bu değişiklikle birlikte, önceki dönemde belgeli olarak satılan alan adları belgesiz olarak satın alınabilecek. 

Önceden sadece ad-soyad.com.tr kimlik bilgileri ile belgesiz olarak alınabiliyordu. TRABİS’te ise hem ad-soyad .com.tr hem de .com.tr, .net.tr ve org.tr belgesiz olarak satın alınabilecek. Bu büyük değişiklikle beraber “ilk gelen ilk alır” kuralıyla daha önceden kayıt edilmemiş domainleri belgesiz olarak satın alabilirsiniz. “ilk gelen” tespitinde alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı dikkate alınacaktır.  

Markanızın .com.tr, net.tr, org.tr uzantılı hali başka biri tarafından kaydedilmesini istemiyorsanız acele etmelisiniz. Ön talep oluşturarak markanızı güvence altına alabilirsiniz.

Belgesiz .COM.TR Nasıl Alınır?
TRABİS, Ocak 2022 ayı içerisinde alan adı satışına başladıktan sonra, trabis.gov.tr adresindeki yetkili kayıt kuruluşlarından birini tercih etmeniz gerekmektedir. TRABİS METUNIC Yetkili Alan Adı Tescil Kayıt Firması olan İSİMKAYIT üzerinden .com.tr, net.tr ve org.tr uzantılı alan adlarını satın alabilirsiniz. Herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan direkt sipariş verebilirsiniz. Ancak anımsatmakta fayda var ki bunlar halihazırda satın alınmamış alan adları için geçerli olacaktır. Örneğin tema.org.tr adresi şu an sahibi olan bir alan-adı o nedenle yeni dönem devreye girdiğinde tema.org.tr’yi satın almak söz konusu olmayacaktır..
com.tr, org.tr ve net.tr bu alan adı uzantıları haricinde belgeli olarak satın alınan alan adı uzantıları ise yeni dönemde de belgeli olarak satın alınabilecektir.

En popüler domain uzantısı .com iken, .com.tr uzantısının da oldukça popüler olacağını söyleyebiliriz. Bu uzantılarla birlikte doğacak olan fırsatı kaçırmamak için İSİMKAYIT'ın kampanyalarını takip etmeyi unutmayın!

.com.tr, .net.tr, .org.tr uzantılı alan adlarını alan kişi şu anlık 3 yıl boyunca başka bir kişiye devredemez. Ancak 3 yılın sonunda başka birine satışı yapılabilir. Diğer belgesiz alan adı uzantılarında olduğu gibi transfer koduyla farklı bir firmaya transfer edilebilir.
*** Alan adı 3 yıl boyunca satılamaz ancak aşağıdaki durumlarda başkalarına devredilebilir:
1- Gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal mirasçılara devredilebilecektir.
2-Tüzel kişiler, sahip oldukları alan adını birleşme, devralma gibi sebeplerle devredebileceklerdir.
3- Marka ve/veya patent sahibi gerçek ve/veya tüzel kişiler bu marka ve/veya patent ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları marka ve/veya patente ilişkin alan adlarını da devredebileceklerdir.
4- Fikir veya sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış olan gerçek ve/veya tüzel kişiler bu fikir veya sanat eserleri ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları fikir veya sanat eserlerine ilişkin alan adlarını da devredebileceklerdir.

Belgesiz Olarak Tahsis Edilecek Alan Adı Uzantıları

COM.TR : Genellikle ticari amaçlara yönelik kullanılan bir alan adı uzantısıdır.
NET.TR : net.tr uzantısı, çoğunlukla internet hizmeti veren kuruluş ve kişiler tarafından tercih edilir.
ORG.TR : org.tr, vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşların tercih ettiği bir alan adı uzantısıdır.

Bu alan adları ile ilgili işlem yapmak için isimkayit.com sayfasında yer alan “Alan Adı Sorgulama” kısmından uygunluk kontrolü yapabilir ve uygun ise tahsis işlemleri için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Belgeli Olarak Tahsis Edilecek Alan Adı Uzantıları

Aşağıdaki alan adları ise önceden olduğu gibi TRABİS döneminde de belgeli şekilde tahsis edilecektir.
AV.TR – Avukatlar, Hukuk Büroları ve Avukatlık Ortaklıkları
BEL.TR – İçişleri Bakanlığı Kayıtlarında Yer Alan Belediyeler
DR.TR – Tıp Doktorları, Doktor Ortaklıkları
EDU.TR – YÖK Tarafından Tanınan Yüksek Öğretim Kurumları
GOV.TR – Kamu Kurum ve Kuruluşları
K12.TR – Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), MEB’e bağlı veya MEB Tarafından Onaylanmış Kurum ve Kuruluşlar
KEP.TR – BTK Tarafından Yetkilendirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları
POL.TR – EGM ve Bünyesindeki Birimler
TSK.TR – Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Yer Alan Birimler