SSH Nedir? Temel SSH Komutları

SSH Nedir? Temel SSH Komutları

SSH Nedir?
Güvenli Kabuk olarak da bilinen SSH, kullanıcılara, özellikle sistem yöneticilerine güvenli olmayan bir ağ üzerinden bir bilgisayara erişmek için güvenli bir yol sağlayan bir ağ protokolüdür. SSH, Secure Shell protokolünü uygulayan yardımcı programlar grubunu da ifade eder. Secure Shell, açık bir ağ üzerinden bağlanan iki bilgisayar arasında güçlü kimlik doğrulama ve şifreli veri iletişimi sağlar. 
SSH, ağ yöneticileri tarafından sistemleri ve uygulamaları uzaktan yönetmek için yaygın olarak kullanılır, böylece ağ üzerinden başka bir bilgisayara giriş yapmalarını, komutları çalıştırmalarını ve dosyaları bir bilgisayardan diğerine taşımalarını sağlar. Linux tabanlıdır ve komut sistemiyle çalışır.


Temel SSH Komutları

cd: açmak istediğinizin dizindeki dosyalara girme komutu
ls: içerisinde olduğunuz dosyaların içeriğini gösterme komutu
reboot: yeniden başlatma komutu
pwd: içerisinde bulunduğunuz dizini gösterme komutu
mkdir: bulunduğunuz dizinde yeni bir klasör oluşturma komutu
rm: dosya ve klasör silme komutu
touch: bulunduğunuz dizinde yeni bir dosya oluştuma komutu
nano: dosya içeriğini düzenleme komutu
service: sunucudaki servisleri başlatma, sorgulama ve kapatma komutu 
ps: sunucuda çalışan uygulamaları göstermek komutu
who: sunucuda bağlı olan kullanıcıları gösterme komutu
ftp: FTP bağlantısı ve işlemlerini yapma komutu
wget: önüne yazılan url adresinden veri alma komutu
tail: Bir dosyanın son çıktılarını gösterme komutu
head: bir dosyanın son çıktılarını gösterme komutu
uname: İşletim sistemi hakkındaki bilgileri gösterme komutu
df: sistemin disk alanını gösterme komutu
kill: çalışan bir uygulamayı PID numarası ile kapatma komutu
killall: belirtilen tüm uygulamaları kapatma komutu
watch: belirteceğiniz komutu sürekli çalıştırma komutu
wget: belirlenen url adresinden veri çekme komutu
passwd: kullanıcı şifresini değiştirme komutu
shutdown: sunucuyu kapatma komutu
tar: dosya sıkıştırma ve sıkıştırılan dosyaları açma komutu
unzip: sıkıştırılmış zip uzaltılı dosyaları açma komutu
zip: zip uzantılı dosyaları sıkıştırma komutu
gunzip: gz olarak sıkıştırılan dosyaları açma komutu
tail: bir dosyanın son çıktılarını gösterme komutu
head: bir dosyanın ilk çıktılarını gösterme komutu

Temel ve en çok kullanılan SSH komutları bu şekildedir.